Yönetim Kurulu
(2015-2018)

Başkan

IMAGE

Prof. Dr. Hamdi AKAN

Başkan Yardımcısı

IMAGE

Prof. Dr. İhsan ERTENLİ

Sekreter

IMAGE

Ecz. İbrahim ÇEVİK

Sayman

IMAGE

Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN

Üye

IMAGE

Öğr. Gör. Arzu FIRLARER

Üye

IMAGE

Prof. Dr. Tufan TÜKEK

Üye

IMAGE

Prof. Dr. Serhat ÜNAL